צוואות וירושות

סכסוכים בין יורשים לגבי צוואות ומחלוקות על ירושות של יקרים שנפטרו נחשבים לסכסוכים המדממים ביותר והקשים ביותר. במרוצת השנים נאלצנו לחזות במשפחות שלמות אשר מתפרקות והופכות לזירת קרב קשה בן אנשים שעד לא מזמן חלקו ארוחות שישי משפחתיות, רקדו בחתונות ביחד ובשמחות אחרות. ואכן סכסוכי יורשים מחייבים התייחסות וטיפול מיוחדים שכן הכאב המלווה לאותן סכסוכים, הלחץ, המתח, ההתמודדות עם רגשות השנאה, הנקמה, האכזבה וכו' הינם לא קלים כלל.

משרדנו מתמחה בעיקר בניהול וטיפול בהתנגדויות לצוואות. ואכן לא מעטים הם מקרים בהם, לשם המחשה, אדם קשיש הולך לעולמו בהותירו אחריו ארבעה ילדים, אולם כאשר פותחים את צוואתו מגלים למרבה התדהמה כי הוא בחר לנשל בה שלושה מהילדים ולתת את כל רכושו לילד אחד, וזאת למרות שלא היה לו שום סכסוך עם אף אחד מהילדים. במקרים מסובכים יותר אנו מוצאים כי התברר לאחר הפטירה, שהמנוח העביר את רכושו העיקרי (בדרך כלל נכסי מקרקעין) עוד בחייו לאותו יורש יחיד, דבר אשר מסבך כמובן את הסיטואציה.

כל צוואה ניתנת לתקיפה בבית המשפט באמצעות הגשת התנגדות לצוואה. במקרה ששופט משתכנע שההתנגדות מוצדקת יש לו סמכות לבטל את הצוואה, ואז חלוקת העיזבון מתבצעת או על סמך צוואה קודמת שהשאיר המנוח, או על פי ברירת המחדל המפורטת בחוק הירושה.

התנגדות לצוואה יכולה לנחול הצלחה בעיקר אם מוכיחים אחד הפרמטרים הבאים:

  • כי המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה בשעת עריכת הצוואה (הכוונה היא לכשירות מנטאלית, למשל – היה חולה בדמנציה, היה בהכרה מעורפלת וכיו"ב). לעיתים גם אם מוכיחים שהמנוח לא היה מודע להיקף רכושו בשעת עריכת הצוואה – יש בכך די לקבוע אי כשירות ולפסול את הצוואה.
  • הוכחת השפעה בלתי הוגנת על המנוח יש בה כדי להוביל לפסילת הצוואה
  • מעורבות-יתר של הזוכה בצוואה בעריכתה יש בה כדי להוביל לפסילת הצוואה.

משרדנו מתמחה התמחות מיוחדת בכל סוגיית הטיפול בהתנגדויות לצוואות ויש בידו הכלים לנהל משפטים סבוכים בסוגיה זו.

 כל הזכויות שמורות לצבי זף ושות'  ©

אתר: נמרוד אלישר Neompro

דף הבית | תקנון האתר ופרטיות