עורך דין צבי זף דיני משפחה וירושה

נייד: 050-7761524

משרד: 03-613-2339

מגדל ב.ס.ר. 4, רח’ מצדה 7 בני ברק

נייד: 050-7761524

משרד: 03-613-2339

מגדל ב.ס.ר. 4

רח’ מצדה 7 בני ברק

כאשר אדם הולך לעולמו הוא מתיר אחריו יורשים אבלים והמומים. וברבים מהמקרים גם רכוש שאמור להתחלק בניהם.

מקרה של פטירה הוא אירוע מאד מעציב, ולעיתים אחרי פטירת אדם יכולות להתפתח מחלוקות ומריבות בין יורשיו לעניין הרכוש והממון.

אחד הפתרונות המועילים בכדי למנוע מחלוקות אלה היא עריכת צוואה.

אדם בעודו בחיים שמעוניין להסדיר את חלוקת רכושו וממונו לאחר פטירתו יכול לערוך צוואה בה יביע את רצונותיו כמוריש ולהשפיע על יורשיו באופן ברור ומסודר. כיצד יחולק עזבונו ורכושו של המצווה לאחר לכתו וכל זאת על פי רצונו.

דרך זו של כתיבת צוואה נותנת ומעניקה וודאות ליורשים, שכן אחרי הפטירה יש וודאות מוחלטת והנחיות מדויקות בצוואה מי מקבל מה.

חשוב לציין כי בהעדר צוואה חלוקת עזבונו של האדם לאחר מותו נעשית על פי חוק הירושה.

בצוואתו יכול האדם להיות מאד יצירתי ולחלק הוראות שונות ומגוונות לגבי רכושו לכל אחד מיורשיו.

ניתן לפרט מנגנוני חלוקה. למשל: אפשר לקבוע שלנכד מסוים שיש לו כישרון למוזיקה מוקצבים 500 אלש”ח ללימודים בבית ספר בחו”ל למוזיקה. אפשר לקבוע שבן או בת יקבלו דבר מה בהגיע מועד מסוים או בהתקיים תנאי מסוים. והיצירתיות היא אין סופית.

צוואה היא הצהרה בכתב, ולמסמך זה תוקף משפטי מחייב. לכן, מומלץ לערוך צוואה בעזרת עורך דין לענייני משפחה המתמחה בעריכת צוואות, בניהול עיזבון ובייצוג יורשים.

משרדנו מתמחה התמחות מיוחדת בעריכת צוואות “Tailor made” תפירה למידותיו של המצווה.

בנוסף לצוואה רגילה משרדנו מתמחה התמחות מיוחדת בעריכת צוואות הדדיות.

צוואה הדדית נערכת על ידי בני זוג בעודם בחיים אשר קובעים במשותף מה יעשה עם רכושם המשותף לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

בצוואה הדדית בני הזוג קובעים כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יורש ומחזיק בכל הרכוש והכספים של שני בני הזוג ורק אחרי לכתו של זה שנשאר בחיים הרכוש יעבור לילדים או ליורשים אחרים שהם קובעים כצד שלישי.

יתרונות של צוואה הדדית הינו ההסתמכות של שני בני הזוג בעודם החיים והרצון המשותף שלהם נשמר למרות שינוי החיים והנסיבות. החיסרון הוא שבן הזוג שחתם על צוואה הדדית לאחר פטירת הצד השני אינו יכול לשנות את הצוואה.

מדובר בצוואה הדדית שהינה חוזה רשמי ובעל תוקף משפטי בין בני הזוג, והינה שונה במהותה מאשר סוגי צוואות המוכרות בחוק. ולכן, מומלץ לערוך אותה בעזרת עורך דין לענייני משפחה המתמחה בנושא.

משרדנו מתמחה התמחות מיוחדת בעריכת צוואות ההדיות “Tailo made” תפירה למידותיו של המצווה.